نقطه بازی

دیروز از استاد ساختمان داده گفتم امروز سر کلاس وقتی استاد داشت با آرایه و بچه ها سر و کله میزد، یکی از بچه ها از استاد پرسید "استاد پروژه داریم ؟" استاد گفت آره ولی خیلی ساده است چیزه مهمی نیست بعدا میگم.
آخر کلاس استاد پروژه رو گفت. گفت نقطه بازی همتون بلدین؟ همه گفتن آره من پیش خودم گفتم به به چهار تا خط میکشم تمومه ! ولی یکدفعه استاد گفت با بازیکن کامپیوتر!.
من قبلا یه کارایی در مورد هوش مصنوعی کردم مثل همین بازی حکمم ولی یک نقطه بازی با بازیکن کامپیوتر خیلی وقت گیره.
من با دات نت اینو مینویسم ولی برای صرفه جویی در زمان باید از یک جای ایده بگیرم، برای شروع باید بفهمم نقظه بازی به انگیلیسی یعنی چی؟ شما نمیدونین؟
Loading