امتحانات

سلام،
از این خط به بعد به امتحانات مربوط می‌شود:
امتحانات تموم شد، بعضی خوب برخی بد. فقط یه مشکل کوچولو برخوردم.
یکی از چیزایی که در طول دوران تحصیلم ازش میترسیدم غیبت در امتحان بوده. چرا به علت غیبت در جلسه امتحان صفر میدن!؟
از این خط به بعد به امتحانات مربوط نمی‌شود:
یکی گفته بود آدم خوشحالی به نظر میام البته خط بعد فرموده بودند شوخی کرده‌اند، با این حال از همین جا شدیداً خوشحال بودنم رو تکذیب کرده و هرگونه خوشحالی رو رد می‌کنم. بلکه ناراحت و البته غمگین هم هستم.
موفق باشید.