مت‌لب

سلام،

و من ایمان آوردم که تبدیل کد مت‌لب (همان MATLAB) به زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر از ناممکن‌ترین کارهاست. برای داشتن توابع آماده‌ی موجود مت‌لب که پیچیده‌ترین کارهارو با سرعت فراوان انجام می‌دهند، در زبان‌های دیگر باید به سراغ کتابخانه‌های عجیب غریب و کند رفت، تاکید می‌کنم، کند. به حدی کند که هنوز نتونستم چند خط مت‌لب را به CSharp تبدیل کنم. دست رو هر روشی می‌ذارم اجراش در CSharp با استفاده از کتابخانه‌های موجود یا ساعت‌ها وقت می‌خواد یا با وجود گیگابایت‌ها حافظه باز حافظه کم میاد.

Sad smile

موفق باشید.