توت

سلام،
این روزها باید با پارچه‌ای بزرگ و چوبی بلند به خیابان‌ها رفت..
موفق باشید.

پروژه

سلام،
حتی فکر کردن به پروژه پایان دوره زمان زیادی می‌گیرد.
از اون بالاتر، حتی فکر نکردن به پروژه پایان دوره زمان زیادی می‌گیرد.
از خودم خجالت می‌‎کشم... با اینکه بیش از سه سال پیش به این رسیده بودم که "آدم گره‌ای که سریع با دندون باز میشه رو وقت نمی‌ذاره با دست باز کنه" ولی متاسفانه هنوز در تمام امور زندگی به کارش نمی‌گیرم.
موفق باشید.