کیفیت زندگی

سلام،

امسال را برای خودم، سال ارتقا کیفیت زندگی نام‌گذاری کرده‌ام. به عنوان آدمی که در سال گذشته بیش از بیست درصد وزن خودش را کم کرد، امسال در جهت بهبود هر چه بیشتر کیفیت زندگی تلاش خواهم کرد.

اینجا هم نوشتم که یک وقت یادم نرود.

موفق باشید.