من تو نوشته قبلی گفتم ماه رمضان بعضی چبزا کم میشه ولی انگار اشتباه کردم چون خیلی از این چیزا که من گفتم کم نمیشه که هیچ زیاد هم میشه !
ولی کاش همه چیز های که نوشته بودم کم میشد.

نظرات (1) -

Loading